hotline: 0949338681

Chương trình dạy môn hóa học lớp 8

20:52 - 12/08/2018

 

KHÓA HỌC HÓA HỌC LỚP 8

Ngày khai giảng: 02/06/2018

Ngày bế giảng: 15/05/2019

Thời lượng: 01 buổi/ tuần. Mỗi buổi  1 giờ 30 phút. Được chọn giờ theo yêu cầu

Số chương : 06 chương trong chương trình Hóa học 8

Dành cho học sinh: Học sinh THCS, đặc biệt là các em bắt đầu vào lớp 8 muốn tham khảo hoặc học lại kiến thức đã học trên lớp

CHƯƠNG TRÌNH CỦA KHÓA HỌC

Với 6 chuyên đề bám sát sách giáo khoa Hóa học 8, giáo viên sẽ giúp các em từng bước làm quen cũng như xây dựng kiến thức nền tảng môn Hóa học.

Về kiến thức

Nhận biết được khái niệm hóa học về chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tử, đơn chất, hợp chất, phản ứng hóa học, thành phần phân tử, tính chất (vật lí + hóa học), ứng dụng và điều chế đơn chất (oxi, hiđro); vai trò của hóa học đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

Bước đầu làm quen với các hợp chất quan trọng trọng chương trình (oxit, axit, bazơ, muối)

Nắm được mối liên hệ giữa 03 đại lượng cơ bản trong hóa học: khối lượng (m), thể tích (V) và lượng chất (n) và tỉ khối của chất khí.

Biết được các chỉ số của dung dịch (độ tan, nông độ, pha chế dung dịch)

Về kĩ năng

Bước đầu có kĩ năng quan sát, xử lí các thông tin đó và rút ra kết luận về các đặc điểm, thuộc tính của một số hiện tượng hóa học; vận dụng các kết luận thu được vào các tình huống đơn giản trong học tập và cuộc sống.

Vận dụng được kiến thức được học để mô tả, giải thích được một số hiện tượng hóa học đơn giản thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Vận dụng các định luật, phương trình, quy tắc và công thức để giải các bài toán đơn giản của chương trình lớp 8, xác định công thức của đơn chất và hợp chất, độ tan dung dịch”

Kết quả học tập

Được học toàn diện kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết của chương trình Hóa học 8.

Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong suốt quá trình tham gia khóa học

Tự tin với các bài học trên lớp