hotline: 0949338681

Dạy Kèm Luyện Thi Hóa Cấp Tốc

00:00 - 25/06/2018

Dạy Kèm Hóa , Luyện Thi Đại Học đảm bảo Đậu 100% 

Thạc sĩ hóa học nhận dạy kèm môn hóa cấp 2, 3 và LTĐH. Chuyên nâng cao học sinh khá giỏi, lấy lại căn bản đối với hs yếu, kém và đặc biệt dạy hóa theo giáo trình nước ngoài. Nhóm học ít Hs nên bám sát trình độ của từng đối tượng và dạy học theo cá thể. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ cô Thủy 0989213534