hotline: 0949338681

Kỷ năng sống - Ý thức tốt trong việc bảo vệ của công

20:25 - 12/08/2018

Những chiếc bàn nham nhở, những vết phấn trên tường, nhà vệ sinh không sạch sẽ, sân trường đầy rác....đó là những hành vi thiếu ý thức trong việc bảo vệ của công.Sự thiếu ý thức bảo vệ tài sản chung và trách nhiệm tập thể, các em sẽ khó có thể cống hiến hết mình để đạt thành công trong công việc sau này. Việc thiếu ý thức với tài sản công tưởng là chuyện nhỏ nhưng lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến thái độ làm việc và hoạt động tập thể của học sinh hiện nay kém đi.Vì vậy chúng ta cần phải giáo dục học sinh có ý thức và trách nhiệm trước những tài sản chung của nhà trường, xem tài sản chung như là tài sản riêng của mình.